Sveriges bästa årsredovisning

 

Sveriges bästa årsredovisning 2019 – här är de nominerade 

I år kommer utmärkelsen Sveriges bästa årsredovisning att offentliggöras enbart digitalt. Men trots förändringen är syftet med priset detsamma som tidigare, nämligen att lyfta fram bolag som på ett transparent och förtroendeingivande sätt med sin finansiella kommunikation är förebilder och inspiration för andra.

Vinnarna offentliggörs 29 september

På grund av den pågående pandemin har arrangörerna beslutat att istället för den vanliga prisutdelningen offentliggöra vinnarna på denna sida den 29 september. Vinnarna finns bland de nio nominerade bolagen som valts ut av juryn.

Bästa design premieras

För tredje året i rad delar Sveriges Kommunikatörer ut pris för Bästa design.

De nominerade bolagen för Sveriges bästa årsredovisning 2019 är:

Nominerade bolag i klassen ”Large Cap”:

  • Atrium Ljungberg
  • Trelleborg
  • SCA


Nominerade bolag i klassen ”Mid Cap”:

  • Addnode
  • Instalco
  • Scandi Standard


Nominerade bolag i klassen ”Small Cap”:

  • Concordia
  • Projektengagemang
  • Rottneros
Förra årets vinnare:

Epiroc, Corem Property Group och NCAB Group vinner Sveriges bästa årsredovisning 2018!

Verkstadsföretaget Epiroc blev storvinnare under årets upplaga av Sveriges bästa årsredovisning då de kammade hem priset för bästa årsredovisning i kategorin Large Cap och även prisades för Årets bästa design. Övriga segrare var Corem Property Group (vinnare Mid Cap) och NCAB Group (vinnare Small Cap). 

Vinnare i klassen Large Cap är Epiroc

Med sin årsredovisning för 2018 visar bolaget att det är fullt möjligt att kortfattat kommunicera, inte minst med hjälp av ett effektivt språk och en väl avvägd kombination av text, sammanfattningar och grafik. Presentationen av bolagets produkter håller hög nivå med pedagogiska förklaringar och bra grafik. Affärsområdesgenomgången ligger i förvaltningsberättelsen och är relativt kortfattad men ger läsaren ändå en god bild av bolagets delar. Siffror dissekeras och förklaras på ett tydligt sätt och riskavsnittet håller hög nivå. Företaget har även ett informativt hållbarhetsavsnitt som kopplar ihop bolagets nyckeltal med FN:s mål för hållbar utveckling på ett intressant sätt.

Sammantaget är börsnykomlingen Epiroc en värdig vinnare i klassen stora bolag.


Vinnare i klassen Mid Cap är Corem Propery Group

Det här företaget slösar inte utrymme eller ord på oväsentligheter. Den som tar sig an årsredovisningen får direkt på omslaget och på de inledande sidorna en bra bild av verksamheten och det som är av betydelse för att förstå företaget och affärsmodellen. Det är uppriktigt och rakt beskrivet – inga försköningar eller layoutmässiga reklamidéer – signalen är tydlig: här är det förståelse och insikt hos läsaren som har prioriterats.

De vinnande motiven är att företaget visar en hög ambition i att med god pedagogik och angeläget tilltal förklara sin verksamhet och affärsmodell. Extra plus till att många tabeller och diagram ersätter eller kompletterar texter.

Vinnare i klassen medelstora bolag är fastighetsföretaget Corem.

Vinnare i klassen Small Cap är NCAB Group

Den här årsredovisningen återspeglar en ambition hos ett nyintroducerat bolag att leverera finansiell information med hög kvalitet. Årsredovisningen är enkelt och logiskt uppbyggd enligt en traditionell modell som gör det lätt för läsaren att hitta den information som söks. Mängden information är väl avvägd. Det är enkelt för läsaren att förstå strategi och affärsmodell, var i värdekedjan som företaget befinner sig och strukturen på företagets kundbas. Läsaren får också snabbt en bra bild över hur marknaden fungerar. De finansiella målen är pedagogiskt presenterade och i text och diagram följs det upp hur väl företaget lyckats leva upp till målen historiskt. Även risk- och hållbarhetsavsnitten är väl utvecklade för ett bolag i den här storleksklassen. Årsredovisningen innehåller även ett väl avvägt hållbarhetsavsnitt.

Årets vinnare i klassen små bolag är NCAB Group.


Vinnare i klassen Bästa design är Epiroc

Årets Bästa Design går till ett bolag som med konsekvent design, särskiljande färger och grafiskt berättande snabbt har etablerat ett starkt DNA med hjälp av inspirerande design. Det råder ingen tvekan om vad detta bolag gjort i år och vill göra framåt. Varenda sida i denna årsredovisning förmedlar bolagets identitet. Här används färg, bilder, grafik och formgivning i en samlad design som sätter ett känslomässigt avtryck på direkten – och som fastnar i minnet. Årets vinnare Epiroc visar nyttan av god design.Vinnare 2018:

Axfood, Bulten, Balco och BillerudKorsnäs prisas för Sveriges bästa årsredovisning

Fyra vinnare korades idag i tävlingen Sveriges bästa årsredovisning 2017. Tävlingen syftar till att stimulera företag att förbättra och utveckla sin externa kommunikation med fokus på kvalitet. Pris för årets bästa design gick till BillerudKorsnäs AB.

Här kan du ladda ner årets broschyr:

Bästa redovisning 2017
Broschyren Årets bästa redovisning 2017
Basta_redovisning_2017.pdf (3.33MB)
Bästa redovisning 2017
Broschyren Årets bästa redovisning 2017
Basta_redovisning_2017.pdf (3.33MB)


Vinnare i klassen Large Cap är Axfood. 

Företaget har enligt juryn tagit fram en årsredovisning med toppbetyg inom alla områden. Bolaget har tagit fram en berättelse som skapar intresse, ger fördjupad förståelse av verksamheten och som presenterar alla de väsentligaste värdedrivarna på ett bra och pedagogiskt sätt.

 

Vinnare i klassen Mid Cap är Bulten. 

En värdig vinnare enligt juryn med en god balans mellan texter, bilder, diagram och andra illustrationer har bolaget tagit fram en lättillgänglig – men ändå heltäckande beskrivning av sin verksamhet. Att bolaget också har ett av de absolut bästa riskavsnitten gjorde juryns val relativt enkelt i denna klass.

Vinnare i klassen Smal Cap är Balco. 

En årsredovisning med ambitioner och omfattning som man vanligen finner bland börsens betydligt större bolag skriver juryn i sin motivering. Förutom att årsredovisningen har ett kortfattat stringent språk med bra balans mellan text och bild lämnas även utförlig information kring marknad, konkurrenter, medarbetare och order – vilket är ovanligt bland börsens mindre bolag. Sammantaget har bolaget tagit fram en utmärkt årsredovisning utan egentliga svagheter.

Vinnaren av Årets bästa design är BillerudKorsnäs AB

BillerudKorsnäs har enligt juryn formgivit en årsredovisning som andas långsiktighet, innovation och framtidstro. Designen är inbjudande och har en väldisponerad struktur som underlättar för investerare och analytiker att ta del av både övergripande och fördjupad information. Bolagets hållbarhetsredovisning genomsyrar helheten och presenteras med ett stilrent bildspråk och en design som tydligt kopplar till finansiella mål och nyckeltal.Nominerade för bästa årsredovisningar under 2017

Nominerade bolag i klassen Large Cap:
Atrium Ljungberg
Axfood
BillerudKorsnäs

Nominerade bolag i klassen Mid Cap:
Bulten
Scandi Standard
Tobii

Nominerade bolag i klassen Small Cap:
Balco
Concordia
MIPS


Vinnare Sveriges bästa årsredovisning för året 2016


Vinnare Large Cap: Boliden

Med ett modernt och tydligt bildspråk lyckas Boliden för en bredare målgrupp på ett enkelt sätt förklara sin affärsmodell, strategi, drivkrafter och konkurrenskraft samt inte minst hur företaget skapar värde och tjänar pengar. Beskrivningen av intjäningsmodellen illustreras förtjänstfullt på ett sätt som gör den tillgänglig även för icke-specialister. 


Vinnare Mid Cap: Clas Ohlson AB

 

Företag med konsumentnära produkter har generellt sett en fördel när det gäller att presentera sin verksamhet på ett begripligt och aptitligt sätt i årsredovisningen. Årets vinnare Clas Ohlson kapitaliserar på ett föredömligt sätt denna möjlighet och tar läsaren igenom de viktigaste områdena för hur värde skapas för de olika intressenterna. För första gången redovisar Clas Ohlson vad de själva beskriver som en integrerad årsredovisning, vilket innebär mer information om icke- finansiella mål och områden. De olika intressentperspektiven kommer igen i publikationen och helhetsintrycket blir ett ärligt förhållningssätt till hållbarhet.  


Vinnare Small Cap: Proact Group AB

Bolaget visar med sin årsredovisning att ibland gäller devisen ”less is more.” Många mindre bolag har mer omfattande årsredovisningar med  er sidor och mer text. Men en av Proacts styrkor är att det på ett begränsat sidantal lyckas ge en fullständig och lättförståelig bild av bolaget, dess produkter och erbjudande. Detta trots att bolagets affärsmodell och verksamhet inte är helt okomplicerad. En viktig förklaring är ett stringent och enkelt språk där floskler och onödig information undviks. En annan förklaring är en bra balans mellan diagram och te 


Sveriges bästa årsredovisning hette tidigare Bästa redovisning och delades ut på Finforum. Priset har delats ut i över 50 år. 

 


Sponsorer: