Sveriges bästa årsredovisning

24 september 2019 – 16:00-18:30

Välkommen till Sveriges bästa årsredovisning

Den 24 september prisar vi årets bästa årsredovisningar på Epicenter i Stockholm. Du är varmt välkommen att anmäla dig till prisutdelningen redan nu.

Anmäl dig här

Program:

15:45 – Registrering

16:00: – Sveriges Kommunikatörers generalsekreterare Hanna Brogren hälsar välkomna

16:20 – Nils Liliedahl, generalsekreterare på SFF, berättar om juryarbetet och presenterar årets trender

16:30 – Prisutdelning och genomgång av case

  • Small Cap
  • Mid Cap
  • Large Cap
  • Årets bästa design 

17:30 – Mingel med dryck och tilltugg

18:30 – Slut

Moderator:
Annica Gerentz

Var?
Epicenter, Stockholm
Mäster Samuelsgatan 36Förra årets vinnare:

Axfood, Bulten, Balco och BillerudKorsnäs prisas för Sveriges bästa årsredovisning

Fyra vinnare korades idag i tävlingen Sveriges bästa årsredovisning 2017. Tävlingen syftar till att stimulera företag att förbättra och utveckla sin externa kommunikation med fokus på kvalitet. Pris för årets bästa design gick till BillerudKorsnäs AB.

Här kan du ladda ner årets broschyr:

Bästa redovisning 2017
Broschyren Årets bästa redovisning 2017
Basta_redovisning_2017.pdf (3.33MB)
Bästa redovisning 2017
Broschyren Årets bästa redovisning 2017
Basta_redovisning_2017.pdf (3.33MB)


Vinnare i klassen Large Cap är Axfood. 

Företaget har enligt juryn tagit fram en årsredovisning med toppbetyg inom alla områden. Bolaget har tagit fram en berättelse som skapar intresse, ger fördjupad förståelse av verksamheten och som presenterar alla de väsentligaste värdedrivarna på ett bra och pedagogiskt sätt.

 

Vinnare i klassen Mid Cap är Bulten. 

En värdig vinnare enligt juryn med en god balans mellan texter, bilder, diagram och andra illustrationer har bolaget tagit fram en lättillgänglig – men ändå heltäckande beskrivning av sin verksamhet. Att bolaget också har ett av de absolut bästa riskavsnitten gjorde juryns val relativt enkelt i denna klass.

Vinnare i klassen Smal Cap är Balco. 

En årsredovisning med ambitioner och omfattning som man vanligen finner bland börsens betydligt större bolag skriver juryn i sin motivering. Förutom att årsredovisningen har ett kortfattat stringent språk med bra balans mellan text och bild lämnas även utförlig information kring marknad, konkurrenter, medarbetare och order – vilket är ovanligt bland börsens mindre bolag. Sammantaget har bolaget tagit fram en utmärkt årsredovisning utan egentliga svagheter.

Vinnaren av Årets bästa design är BillerudKorsnäs AB

BillerudKorsnäs har enligt juryn formgivit en årsredovisning som andas långsiktighet, innovation och framtidstro. Designen är inbjudande och har en väldisponerad struktur som underlättar för investerare och analytiker att ta del av både övergripande och fördjupad information. Bolagets hållbarhetsredovisning genomsyrar helheten och presenteras med ett stilrent bildspråk och en design som tydligt kopplar till finansiella mål och nyckeltal.Nominerade för bästa årsredovisningar under 2017

Nominerade bolag i klassen Large Cap:
Atrium Ljungberg
Axfood
BillerudKorsnäs

Nominerade bolag i klassen Mid Cap:
Bulten
Scandi Standard
Tobii

Nominerade bolag i klassen Small Cap:
Balco
Concordia
MIPS


Vinnare Sveriges bästa årsredovisning för året 2016


Vinnare Large Cap: Boliden

Med ett modernt och tydligt bildspråk lyckas Boliden för en bredare målgrupp på ett enkelt sätt förklara sin affärsmodell, strategi, drivkrafter och konkurrenskraft samt inte minst hur företaget skapar värde och tjänar pengar. Beskrivningen av intjäningsmodellen illustreras förtjänstfullt på ett sätt som gör den tillgänglig även för icke-specialister. 


Vinnare Mid Cap: Clas Ohlson AB

 

Företag med konsumentnära produkter har generellt sett en fördel när det gäller att presentera sin verksamhet på ett begripligt och aptitligt sätt i årsredovisningen. Årets vinnare Clas Ohlson kapitaliserar på ett föredömligt sätt denna möjlighet och tar läsaren igenom de viktigaste områdena för hur värde skapas för de olika intressenterna. För första gången redovisar Clas Ohlson vad de själva beskriver som en integrerad årsredovisning, vilket innebär mer information om icke- finansiella mål och områden. De olika intressentperspektiven kommer igen i publikationen och helhetsintrycket blir ett ärligt förhållningssätt till hållbarhet.  


Vinnare Small Cap: Proact Group AB

Bolaget visar med sin årsredovisning att ibland gäller devisen ”less is more.” Många mindre bolag har mer omfattande årsredovisningar med  er sidor och mer text. Men en av Proacts styrkor är att det på ett begränsat sidantal lyckas ge en fullständig och lättförståelig bild av bolaget, dess produkter och erbjudande. Detta trots att bolagets affärsmodell och verksamhet inte är helt okomplicerad. En viktig förklaring är ett stringent och enkelt språk där floskler och onödig information undviks. En annan förklaring är en bra balans mellan diagram och te 


Sveriges bästa årsredovisning hette tidigare Bästa redovisning och delades ut på Finforum. Priset har delats ut i över 50 år. 

 


Sponsorer: